3go kwietnia 2021 instruktorzy BZ Academy brali udział w szkoleniu doskonalącym o tematyce ochrony VIPa w rejonach wysokiego ryzyka. W warsztatach wzięli udział instruktorzy strzelectwa oraz byli i czynni operatorzy różnych służb w celu podniesienia umiejętności pracy z bronią podczas ochrony osób trzecich. Warsztaty miały charakter zaawansowany, gdzie kładziono nacisk nie tylko na umiejetności strzeleckie, bezpieczeństwo, ale także na pracę w grupie oraz komunikacje. My jesteśmy ze szkolenia bardzo zadowoleni i czekamy na następne wspólne projekty. 

Leave a comment