Koszyk: 0 items 0

Deklaracja Członkostwa Online DESERT STORM

Prosimy o wypełnienie formularza online w celu zgłoszenia chęci członkostwa w Stowarzyszeniu DESERT STORM. Po wysłaniu wypełnionego formularza oraz dokonaniu wpłaty jeżeli Walne Zgromadzenie nie bedzie bedzie miało obiekcji zatwierdzimy Twoje członkostwo w ciagu kilku dni. 

Czlonkostwo Desert Storm

Select Your Payment Cycle
Select Your Payment Cycle
*
  Strength: Very Weak
  *
  Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia DESERT STORM.
  *
  Znam i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia DESERT STORM.
  *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (zgodnie z ustawą z dnia 10.15.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz.1000 z dalszymi zmianami).
  *
  Nie leczę się psychiatrycznie i nie występują u mnie choroby i zaburzenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.
  Zapłać Bezpiecznie Kartą
  How you want to pay?
  Podsumowanie

  Wybrany rodzaj Członkostwa : , Kwota :
  Zniżka : , Kwota do zapłaty:
  Po rejestracji uzyskasz dostep do swojego konta tutaj: