Cart: 0 items 0

Deklaracja Członkostwa DESERT STORM

Prosimy o wypełnienie formularza online w celu zgłoszenia chęci członkostwa w Stowarzyszeniu DESERT STORM. Po wysłaniu wypełnionego formularza oraz dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia DESERT STORM prześlemy w ciągu 7dni za pomocą email (zazwyczaj wcześniej) decyzję Walnego Zgromadzenia o przyjęciu do Stowarzyszenia. 

 

    Wybierz rodzaj członkostwa