Koszyk: 0 items 0

Register

Deklaracja Członkostwa Desert Storm
*
  Strength: Very Weak
  *
  Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia DESERT STORM.
  *
  Znam i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia DESERT STORM.
  *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji na potrzeby realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia (zgodnie z ustawą z dnia 10.15.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz.1000 z dalszymi zmianami).
  *
  Nie leczę się psychiatrycznie i nie występują u mnie choroby i zaburzenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.